To niezwykle istotne

Może się nam wydawać, że adoptowanie kogoś jest czymś banalnym. Nie chodzi tutaj nawet o sam fakt przechodzenia jakichkolwiek szkoleń czy innego rodzaju testów, które mają sprawdzać czy posiadamy w ogóle predyspozycje do tego by wychowywać młody organizm. Największy problem tkwi w tym czy sami jesteśmy do takiej sprawy przekonaniu w stu procentach, że podołamy. Dziecko nie będzie całe życie miało tylko pięciu lat i nie będzie zawsze przylatywać do nas by siąść nam na kolanach i się przytulić. Zarówno z dobrymi momentami będą także i złe momenty, które w naszej opinii mogą nas często przerastać. Warto brać to pod uwagę bo pchani entuzjazmem jesteśmy w stanie najzwyczajniej olać całkowicie taką kwestię tylko i wyłącznie po to by cieszyć się samym faktem podjęcia decyzji i tego, że zdecydowaliśmy się na wychowywanie małej istotki. Nie zawsze będzie to mała istotka, a adopcja ma to do siebie, że odwrócenie jej jest prawie, że niemożliwe – nic dziwnego w końcu oddanie od tak dziecka z powrotem bo się przestało nam podobać zakrawa na swego rodzaju tragikomedię, w której cierpią ludzie. Dziecko odrzucane przez całe życie nie będzie w stanie wykształcić sobie odpowiedniej osobowości i zostać już pokaleczone na cały okres swojego dorosłego życia. Musimy zdawać sobie sprawę z tego jak ważna jest dla dziecka kwestia posiadania rodziców i stałości domu, bezpieczeństwa. Bez tego nie ma nawet podstaw do zakładania, że takowe dziecko będzie w przyszłości żyło prawidłowo i właściwie się rozwijało.

Pomóc tak z daleka

Czasami czujemy, że chcemy komuś pomóc, ale przykładowo standardowa procedura choćby adoptowania dziecka nie jest tym co chcielibyśmy zrobić lub też najzwyczajniej nie mamy jakichkolwiek warunków do tego – jesteśmy choćby niepełnoletni. W takim przypadku i tak możemy pomagać dzieciom – choćby na odległość. Tak zwana adopcja na odległość to sposób pomagania konkretnemu dziecku, które dzięki naszym regularnym wpłatom jest w stanie właściwie się kształcić, odżywiać czy odziać. Najczęściej w takich przypadkach chodzi o adopcję dziecka z krajów tak zwanego trzeciego świata. Nierzadko są to sieroty lub półsieroty, które nie mają możliwości prawidłowego funkcjonowania bez pomocy z zewnątrz od choćby dobrych ludzi, którzy są w stanie poświęcić im chwilę czasu i swoich środków materialnych by zapewnić im odpowiednią przyszłość. Najczęściej w zamian za taką pomoc możemy otrzymywać od takiego dziecka jego zdjęcia czy też różnorakie listy, które pisze do nas jak do swoich dalekich krewnych. Sprawia to, że adopcja taka na odległość mimo wszystko nabiera charakteru bardziej osobistego, a nie tylko stricte materialnego, który jest zobowiązaniem podejmowanym tak na odczepnego. Trzeba pamiętać, że podjęcie się takiej misji nie jest czymś co można od tak zarzucić – nie jest to zabawa na miesiąc czy też dwa, którą w razie potrzeby można od tak zostawić by zająć się czymś innym. Tuta mamy do czynienia z prawdziwymi ludźmi i ich dramatami.

Jak to zrobić

Wiele dzieci, które znajduje się w domach dziecka ma tak zwany nieuregulowany status prawny. Oznacza to, że mimo iż mogłyby zostać adoptowane to w świetle naszego prawa nie jest to możliwe. Chodzi tutaj przede wszystkim o fakt, że dziecko może zostać adoptowane w dwóch przypadkach. Jeśli jego rodzice zostaną całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej prawomocnym wyrokiem sądu opiekuńczego oraz jeśli rodzice biologiczni podpiszą tak zwaną zgodę blankietową czyli zrzekną się praw do dziecka po jego urodzeniu. Takową zgodę można podpisać tylko po upływie sześciu tygodniu od urodzenia się dziecka i potrzebne jest wyrażenie takowej woli przed sędzią sądu rodzinnego. Tylko w tym momencie jest ona ważna. Niespełnienie tych warunków powoduje, że mimo iż dziecko znajduje się w domu dziecka to w sensie prawnym posiada rodziców, którzy w każdej chwili mogą je odzyskać. Oczywiście jeśli nie znajduje się tam wyrokiem sądu, który umieszcza je w takim ośrodku wraz z ograniczeniem władzy rodzicom. W przypadku dzieci, które zostały porzucone przez rodziców i pozostawione same sobie to najczęściej właśnie one nie są w stanie zostać adoptowane przez jakąkolwiek rodzinę. Jest to dość logiczne biorąc pod uwagę to, że w teoretycznie ciągle posiadają one rodziców, którzy mogą się po nie w każdej chwili zgłosić. Nieuregulowanie sytuacji prawnej dziecka sprawia, że pozostaje ono w zawieszeniu i nie jest możliwe wykonanie jakiegokolwiek ruchu, który działałby na korzyść małoletniego z godnie z myślą o postępowaniu przede wszystkim z dobrem małoletniego.

Nie tylko maluszki

Największym problemem jeśli chodzi o adopcję to fakt, że wiele dzieci, które mają możliwość zostać adoptowanych jest obciążonych wrodzonymi wadami genetycznymi czy też chorobami, które powodują, że już na starcie ich życie jest bardzo utrudnione. Utrudnione jest także opiekowanie i wychowywanie takich dzieci. Sprawia to, że wiele osób, które początkowo jest zainteresowanych adopcją danego dziecka natychmiast rezygnuje, gdy dowiaduje się, że to słodko śpiące maleństwo najprawdopodobniej nigdy nie będzie chodzić czy też mówić i normalnie kontaktować się z rzeczywistością. Jest to bolesne, ale niestety co jest zrozumiałe bardzo łatwo, niewiele osób posiada w sobie tyle siły by móc podjąć się heroicznej i z góry przegranej walki o to by dane dziecko mogło chociaż świadomie złapać łyżkę z jedzeniem, a nie tylko odruchowo walić rączką we wszystko co ma przed sobą. Wydaje się to złym snem, ale w domach dziecka właśnie wiele takich upośledzonych dzieci czeka latami, na kogoś kto znajdzie chwilę i będzie w stanie podzielić się z nimi nieskończonymi pokładami miłości i będzie miał siłę na to by walczyć o dane dziecko i o jego prawidłowy rozwój w miarę jego ograniczonych możliwości. Takie bohaterskie osoby sprawiają, że na wielu dziecięcych twarzyczkach pojawiają się uśmiechy, nawet jeśli dane dziecko nieszczególnie jest w stanie samo poradzić sobie w dorosłym życiu to będzie w stanie doceniać ile wysiłku jest włożone w to, żeby ich życie nabrało jakiegokolwiek blasku.

Adopcje, a rodziny zastępcze

Podstawową różnicą między rodziną adopcyjną, a rodziną zastępczą jest to, że adopcyjna w praktyce jest równoznaczna z rodziną naturalną, biologiczną. Rodzina zastępcza jest to swego rodzaju instytucja, której zadaniem jest czasowe opiekowanie się dziećmi, które z różnych względów nie mogą przebywać w danym momencie w swoich rodzinach biologicznych. Może wynikać to z warunków tam panujących, a także z faktu, że dane dzieci nie posiadają rodziców, a umieszczenie ich w rodzinie takiej pozwala na uniknięcie umieszczenia ich w domu dziecka. W rodzinach zastępczych bywa tak, że kolejne dzieci pojawiają się nagle bo przykładowo dopiero co zabrano je z interwencji domowej i konieczne jest umieszczenie ich w bezpiecznym środowisku tak by nie było możliwości zwiększenia się ich traumy w związku z występującymi zdarzeniami. Rodziny zastępcze otrzymują pewne środki na utrzymanie każdego ze swoich dzieci, a także wymagane jest od rodziców by posiadali oni odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje, które będą w stanie wspomóc ich w wykonywaniu przez nich właściwie powierzonych im obowiązków. Warte zapamiętania jest także, to że w rodzinach zastępczych dzieci takie nie zostają już na całe życie tylko przez pewien ściśle określony z góry czas. Sprawia to, że wykonywanie władzy rodzicielskiej jako rodzic zastępczy może być już na starcie bardzo utrudnione właśnie z racji pewnego traktowania tego etapu jako ściśle przejściowego. Lepiej jednak nie traktować tego aż tak stricte jako czasowe rozwiązanie.

Czy to można rozwiązać

W każdej rodzinie zdarzają się konflikty. Nieważne czy jest to rodzina w pełni naturalna czy też jej członkowie są do niej tak jakby dodawani na mocy przysposobienia. Oba te typy rodzin są równorzędne bez względu na to jak one zostały stworzone. Jest to o tyle istotne, że rozwiązanie rodziny czyli tak jakby przecięcie prawnych więzi łączących dane osoby i rozłączenie rodziny adopcyjnej jest możliwe tylko i wyłącznie w kilku naprawdę ekstremalnych przypadkach. Jest to o tyle istotne, że nierzadko zdarza się tak, że w momencie, gdy małe dzieci zaczynają dorastać i stają się nastolatkami i pojawiają się na tym tyle pierwsze konflikty – dzieci uciekają z domu, kłamią czy robią inne ekscesy – to rodziny adopcyjne w niektórych przypadkach chcą umyć od tego ręce i nie przykładać już więcej do tego ręki. W końcu to nie ich wina, że one się wykoleiły, może już takie były od momentu narodzenia. Jest to kłopotliwe o tyle, że w rodzinie naturalnej taki typ myślenia najzwyczajniej nie przejdzie – jest to krew z mojej krwi, więc jeśli jest coś z nią nie tak to najprawdopodobniej moja wina, a nie kogoś innego. Wychowywanie dzieci to nie tylko miłe i pełne szczęścia chwile – to także dużo potu i wylanych łez nad różnymi przebojami, które będą się siłą rzeczy działy w momencie, gdy w jednym domu ścierają się różnorakie siły dorosłych i dzieci. Jest to coś nieuniknionego, ale nie dającego powód do tego by ratować się najzwyklejszą ucieczką.

Co to daje

Czym w sensie prawnym jest adopcja? To bardzo proste. Adopcja albo inaczej mówiąc przysposobienie to nawiązanie prawnych relacji między osobami niespokrewnionymi, która powoduje, że są one traktowane jak osoby faktycznie spokrewnione. Po odpowiednim wyroku sądu urząd stanu cywilnego wydaje adoptowanemu dziecku nowy akt urodzenia z danymi jego rodziców adopcyjnych. Dzieci adoptowane mają identyczne prawa jak dzieci biologiczne czyli choćby takie jak dziedziczenie. Dzięki temu tylko i wyłącznie po informacji od rodziców, że jest się adoptowanym wiele dzieci może w ogóle się zorientować, że nie są biologicznymi dziećmi danej pary. Samo przysposobienie najczęściej jest wykonywane w momencie, gdy dziecko jest jeszcze małe – takie adopcje są najbardziej preferowane i większość par poszukuje właśnie maleńkiego dziecka. Jednak w przypadku, gdy dochodzi do adopcji dziecka starszego powyżej trzynastego roku życia to wymagane jest by zapytać się go o jego zdanie względem danego postępowania. Co istotne ważne jest także to, że liczy się wiek dziecka w momencie złożenia wniosku o adopcję, a nie wydania decyzji. Jest to ważne o tyle, że możliwe jest złożenie wniosku o adoptowanie dziecka, które lada moment kończy osiemnasty rok życia, a w chwili wydania decyzji jest już dawno po przekroczeniu tejże granicy. Z góry to także określa fakt, że nie jest możliwe zaadoptowanie osoby, która już jest pełnoletnia.

Ważne kwestie przed

Wcale nie jest tak łatwe zostać rodzicem adopcyjnym. Wielokrotnie przychodzi ludziom do głowy, ze wystarczy podejść, wskazać palcem odpowiednie i pasujące nam dziecko by móc z nim wyjść jako rodzina. Jest to duży błąd. Zanim rodzicom uda się otrzymać w opiece jakiekolwiek dziecko muszą oni przejść przez masę szkoleń, które mają za zadanie uświadomić rodzicom czego będą się podejmować. Jest to zwłaszcza ważne w przypadku, gdy dana rodzina nie miała nigdy własnych dzieci i adoptowane potomstwo będzie jedynym jakie posiadać będą. W przypadku, gdy adopcja dotyczy dziecka ze specjalnymi potrzebami – niezbędnym może się okazać zapewnienie mu specjalnych rozwiązań i opieki. Często dotyczy to różnorakich schorzeń fizycznych czy defektów genetycznych, które powodują, że takie dziecko często nie będzie rozwijać się w sposób prawidłowy. Warto o tym pamiętać. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że mile widziane byłoby zapoznanie się z cyklem rozwoju młodego człowieka – pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień, które mogą sprawić, że na linii rodzice adopcyjni – ich adoptowane dzieci powstaną bardzo intensywne konflikty, które mogłyby zagrozić jedności więzi rodzinnej i sprawić, że jej uczestnicy będą w stanie dopuścić do siebie myśl, że takowa więź jest im co najmniej nie na rękę by nie użyć mocniejszych sformowań w tej sprawie. Zorientowanie się we wszystkich istotnych kwestiach przed spowoduje, że rodzice, którzy będą chcieli podjąć takie zobowiązanie będą w stanie ponownie przemyśleć całość i dojść do wniosku czy faktycznie są w stanie podołać.

Kto może się podjąć

Myśląc o zaopiekowaniu się dzieckiem musimy brać pod uwagę wszelakie kwestie związane z tym czy możemy w ogóle myśleć o tym w kwestii jakkolwiek realnej. Najbardziej podstawową kwestią techniczną jeśli chodzi o adopcję jest to, że podjąć może się jej małżeństwo lub też osoba samotna o ile posiadają one odpowiednie predyspozycje do opieki nad dzieckiem oraz istnieje między nimi odpowiednia różnica wieku. Określenie odpowiedniej różnicy wieku jest dość ruchome, ponieważ nie chodzi tutaj o jakąś ściśle i prawnie naznaczoną granicę. Najczęściej chodzi o fakt by nie było problemu w skojarzeniu rodzica adopcyjnego i dziecka jako faktycznej rodziny, aczkolwiek mniejsze lub większe różnice także nie są przeszkodą. Prawdą jest, że bardziej preferowane są małżeństwa od osób samotnych, ale częściej wynika to z faktu, że dzieci do adopcji jest często dużo mniej niż chętnych do tego by się nimi zająć. Wbrew pozorom rodziną adopcyjną nie może zostać przykładowo rodzeństwo, dziadkowie czy też inne spokrewnione osoby – najczęściej w ich kontekście mówi się o rodzinach zastępczych, które takie osoby mogą stworzyć dzieciom. Ważne jest także by osoby pragnące podjąć się miały na względzie nie tylko swoje dobro, ale przede wszystkim to by chciały one zapewnić właściwie funkcjonujący dom i pełną miłości opiekę dzieciom nierzadko pokrzywdzonym przez los i własnych najbliższych. Jest to najważniejsza motywacja do tego.

To nie takie łatwe

Posiadanie potomstwa to jedno z najbardziej podstawowych zadań ewolucyjnych, które posiadamy jako gatunek. Sprawia to, że dzieci stają się jednym z naprawdę unikalnych dóbr, które jest szczególnie cenione przez całe społeczeństwo. Nierzadko jednak zdarza się tak, że posiadanie potomstwa jest niemożliwe z różnorakich chorób czy defektów fizycznych. W takich przypadkach pary mają do wyboru dwa rozwiązania. Albo w ogóle zrezygnują z posiadania jakiegokolwiek potomstwa poświęcając się innego rodzaju aktywności albo stwierdzą, że odpowiednim dla nich rozwiązaniem będzie adopcja dziecka. Nie jest to prosta decyzja. Nierzadko posiadanie własnych dzieci jest poniekąd rolą przypadku czy też sprzyjających okoliczności to w momencie przygarnięcia dziecka, które z różnych względów rodziców nie posiada jest całkowicie odmienną kwestią. Nierzadko jest to poprzedzane wielogodzinnymi rozmowami i rozważaniami czy w ogóle takie rozwiązanie wchodzi w grę i czy będziemy w stanie odnaleźć się w takiej sytuacji. Często bywa tak, że trudno jest nam otrzymać odpowiednie wsparcie rodziny w momencie, gdy nie są oni w stanie poprzeć naszej decyzji o zaopiekowaniu się dzieckiem. Wszystko to sprawia, że dokładnie przemyślenie kwestii podjęcia się opieki nad młodocianym jest niezwykle trudną i nierzadko bardzo emocjonującą dla wszystkich sprawą. Podejmowanie takiej decyzji w pośpiechu bez dokładnego omówienia wszystkich spraw może doprowadzić do tego, że któraś z bardziej istotnych rzeczy zostanie niestety pominięta.